67 nápadov ako prejaviť lásku

Deň svätého Valentína so sebou prináša vždy vlnu rozpoltených názorov. Niekto tento deň považuje za obyčajný, niekto si splní „každoročnú povinnosť“ malým prekvapením a niekto obdarúva svojich blízkych milými gestami každý deň. Že to nie je možné? Nasledovný zoznam vás presvedčí o opaku. Možností je neúrekom a s minimálnou námahou dokážu urobiť veľa. 


 1. Posielajte si milé, krátke a výstižné sms
 2. Nechajte okaz napísaný na malom lístočku v taške
 3. Sexi spodné prádlo dokáže potešiť partnera hneď po príchode z práce
 4. Doprajte si masáž
 5. Pripravte raňajky do postele
 6. Pošlite partnerovi do práce bonboniéru
 7. Nakúpte do chladničky partnerove obľúbené jedlo, pitie, sladkosti
 8. Vyrazte si spolu len tak jazdiť autom po meste na romantické miesta s pekným výhľadom
 9. Pošlite partnerovi do práce kvety
 10. Doprajte si masáž chodidiel
 11. Zapáľte si voňavé sviečky
 12. Užite si ranné ležanie dlho v posteli
 13. Vyberte sa na prechádzka nočným mestom
 14. Upratujte spoločne
 15. Pozrite si romantický film
 16. Uvarte spoločne špeciálnu večeru
 17. Nechajte milý odkaz na zrkadle v kúpeľni
 18. Pošlite peknú momentku v podobe MMS
 19. Spomínajte na prvé rande
 20. Plánujte romantické víkendové výlety
 21. Rozsypte na posteľ lupene ruží
 22. Navštívte spoločných priateľov a rodinu
 23. Piknik v peknom počasí určite oživí vzťah
 24. Spravte si výlet do galérie
 25. Choďte do kina
 26. Sprchujte sa spolu
 27. Flirtujte s partnerom
 28. Pozerajte sa na hviezdy
 29. Zmeňte si účes
 30. Športujte spolu
 31. Nechajte odkaz na vankúši
 32. Bicyklujte sa spolu
 33. Učte sa spolu nové veci
 34. Nakupujte spolu
 35. Doprajte si spoločný kúpeľ
 36. Choďte na wellness
 37. Držte sa často za ruky
 38. Posielajte si bozky
 39. Darujte čo najčastejšie svoje objatie
 40. Chváľte za všetko
 41. Usmievajte sa viac a viac
 42. Nešetrite pohladením
 43. Vymýšľajte si milé prezývky
 44. Dajte si vyvolať fotky s príjemnými spomienkami
 45. Naraňajkujte sa spolu alebo dajte si kávu v posteli
 46. Leňošte s partnerom v spoločnom objatí v posteli
 47. Pusťte si svadobné video alebo pozrite svadobné fotky
 48. Zatancujte si znova prvý svadobný tanec
 49. Urobte pre svojho partnera to, čo má rád
 50. Rozprávajte sa a aktívne počúvajte
 51. Doprajte si spoločné raňajky, obed aj večeru
 52. Zájdite spolu do luxusnej reštaurácie a doprajte si výnimočný zážitok
 53. Počúvajte spoločne obľúbenú hudbu
 54. Pokúste sa prežiť deň bez mobilu a televízora
 55. Zájdite na miesto prvého rande
 56. Vyberte sa na lyžovačku
 57. Vyrobte pre partnera niečo vlastnými rukami (napríklad upečte niečo dobré)
 58. Plánujte si, čo budete spolu robiť v starobe
 59. Navštívte spolu starých/prastarých rodičov a nechajte ich rozprávať o starých časoch
 60. Vynechajte výčitky a odpusťte drobnosti, ktoré Vás vedia nahnevať
 61. Rozprávajte sa o svojich tajných túžbach a plánoch
 62. Skúste spolu niečo nevšedné
 63. Požiadajte o ruku práve v tento deň
 64. Vychutnajte si spolu dobré víno
 65. Buďte pozitívne naladení
 66. Pozerajte sa zaľúbene na partnera
 67. Povedzte alebo napíšte partnerovi, čo na ňom zbožňujete

valentin3jpg