Nebráňte deťom rásť

Keď mala Ninka 1,5 roka, začali sme navštevovať okrem iných úžasných aktivít v materskom centre Dupajda aj montessori aktivity Ľubice Personovej, neskôr v Detskom raji v Nižnej na Orave, kde sme strávili vždy krásne chvíle.

Pamätám si na prvú návštevu, po ktorej som si povedala, že už tam nikdy viac nepôjdem :-) Ninke sa nové prostredie nepozdávalo, a tak sme išli dnu násilím s obrovským plačom. Potom som sa poriadne zapotila pri zbieraní a triedení fazule, hrachu a šošovice, ktoré boli k dispozícii na hranie v tzv. zmyslových nádobách (až po niekoľkých návštevách sa mi podarilo Ninke vysvetliť, že z nádob sa naschvál obsah nevyhadzuje), a takisto som nestíhala upratovať všetky hračky, ktorých bolo v centre nespočetné množstvo. No a napokon sme išli s rovnako obrovským plačom domov, pretože sa tam Ninke, samozrejme, veľmi páčilo a nechcela odísť.

10623372_289475051261101_5810607590150811126_ojpg

Zmyslové nádoby najviac obľubovali najmenšie deti.

No nevzdala som to a po povzbudivých slovách lektorky Ľubice, že to chce čas a trpezlivosť, sme sa naučili dodržiavať zásady centra a  navštevovali ho pravidelne niekoľko rokov.  

Aktivity trvali 2 hodiny. Na konci sa podávalo občerstvenie, na ktorého príprave sa mohli podieľať aj deti. Počas aktivít si sami vyberali hry a hračky, ktoré ich zaujali. Hodiny boli obohatené o tematicky zamerané činnosti podľa ročného obdobia, ako napríklad spievanie kolied počas Vianoc, hry v karnevalových maskách, ale napríklad aj rôzne chemické pokusy. V letných mesiacoch sa aktivity presúvali vonku, kde sa deti dosýta vyšantili pri iných zaujímavých hrách.

Po narodení Danielka sme so sebou brávali aj jeho. Prvé mesiace aktivity prespinkal, a keď mal rok, začal sa zapájať aj on.  

Postupne sme si osvojili základné pravidlá montessori aktivít:

 • ,,Odložte svoje mobilné telefóny a venujte pozornosť vašim deťom.

 • S dieťaťom zaobchádzame s úctou ako so seberovným.

 • Nehovoríme nikdy o deťoch pred deťmi zle.

 • Komunikujeme s deťmi na ich úrovni z očí do očí.

 • Navzájom sa rešpektueme.

 • Udávame pravidlá a určujeme hranice.

 • Stíšime sa, rešpektujeme, že dieťa potrebuje pre svoju prácu pokoj.

 • Dieťa si slobodne vyberá s čím sa chce hrať a tiež aj to či sa bude hrať samé, alebo s niekým. Rešpektuje sa to.

 • Po ukážke ako sa s pomôckou hrá, dieťa nevedieme a do jeho hry nezasahujeme a neupozorňujeme ho na chybu. Materiál na rozvoj zmyslov je navrhnutý tak, že dieťa si samé dokáže skontrolovať správnosť a prísť na chybu. Rozvíja sa pritom jeho tvorivosť, samostatnosť, dieťa sa upokojuje, prehlbuje sa jeho sústredenosť..., tvorí sa endorfín šťastia. Zasahujeme len v prípade ak dieťa ničí pomôcku, ohrozuje seba alebo ostatných.

 • Dieťa pri hre pozorujeme a pomáhame mu len keď nás o to požiada. Heslo Márie Montessori.: ,,Pomôž mi, aby som to zvládol sám”. V herni je z každej pomôcky po jednom kuse. Ďalšie dieťa, ktoré sa chce hrať s tou istou pomôckou si musí počkať, kým sa druhý dohrá a vráti pomôcku na svoje miesto. Učí sa tým trpezlivosti, vážiť si prácu toho druhého...

 • Pri hre používame koberček. Je to pracovná plocha dieťaťa a znamená: Tu sa hrám ja. Po koberčekoch sa nestúpa ale chodí sa ohľaduplne okolo nich. Dieťa sa učí pracovať na líniách koberčeka. Neskôr sa táto pracovná plocha zmenší v škole na zošit.

 • S pomôckami sa zaobchádza šetrne učíme sa vážiť si to čo máme a sme za to vďační.

 • Po použití sa vráti pomôcka na pôvodné miesto v takom stave ako bola. Čiže ak pracujeme v kuchynke a šľaháme penu, po skončení treba všetko umyť a vrátiť na miesto...

 • Do zmyslových nádob vchádzame bosí. Nesmie sa odtiaľ nič zámerne vyhadzovať. Ak sa pri hre niečo odtiaľ vysype, ukážeme dieťaťu ako to po skončení hry pozametať. Dieťa treba hneď upozorniť, že čo je v zmyslových nádobách sa nepapá je to surové. Ak máme viacej zmyslových nádob s iným materiálom vedľa seba, nesmie sa miešať dokopy.

 • Pri hre s vodou používame zásterky. Chránime si tým naše oblečenie. Máme aj zásterku pre dospelého. Tým, že si ju založíme, ideme dieťaťu príkladom. Pravidlá platia rovnako aj pre nás. Ak určíme pravidlo musíme ho dodržiavať aj my. Inak ho deti nebudú rešpektovať.

 • Po hre s vodou v kuchynskej časti utrieme pracovnú plochu a dlážku do sucha. Ak sa nám počas mletia, presýpania v kuchynskej časti niečo vysypalo na zem pozametáme.

 • To isté platí aj pre svačinku. Učíme sa stolovať. Jeme len pri stole. Po spoločnom jedle si každý umyje a utrie po sebe riad a odloží ho na pôvodné miesto. Učí to deti vykonávať pravidelné denne povinnosti, vedieť sa o seba postarať a upratať po sebe. Patrí to tiež k starostlivosti o svoje okolie.” (Ľubica Personová)

Väčšinu týchto pravidiel vrelo odporúčam používať aj doma, či už pri hre alebo bežných činnostiach.

Keď sa chceme venovať deťom, tak to treba robiť naplno, nie za sprievodu televízie alebo ťukania do mobilu. Jedine takto sa dá aktívne počúvať a reagovať. Zistila som, že po takýchto spoločných chvíľach, kedy majú 100% mojej pozornosti, mi potom ostane viac času na domáce a pracovné povinnosti.  Jednoducho je dočasne naplnená ich potreba byť v centre pozornosti, sú zodpovedané všetky ich zvedavé otázky a dobrovoľne sa potom hrajú sami :-)

20161214_173337jpg

Po tom, čo sme si pozreli na obrázkoch vývojové štádiá žaby, mali sme možnosť sledovať  jej životný cyklus aj naživo v 5 l pohári

To, že nemáme o deťoch hovoriť pred nimi negatívne je hádam samozrejmé. Deti od útleho veku rozumejú a chápu viac, ako som si myslela.

Na aktivitách sme zažili zaujímavú situáciu, kedy som zistila, že sa netreba hrať na prísneho dozorcu s množstvom zákazov a brzdiť tak rozvoj dieťaťa. Zhruba 1,5 ročný chlapček sa chcel hrať s kliešťami, lepšie povedané naháňať sa s nimi po centre, a jeho mamine sa to zdalo nebezpečné, tak to okamžite zamietla, a to vyústilo do nekončiaceho plaču. Lektorka aktivít nám na živom príklade ukázala, že netreba deťom všetko zakazovať, ale rozumne stanoviť pravidlá, za akých to je možné. Asi 15 minút stačilo na to, aby malý chlapček pochopil, že kliešte môže mať jedine vtedy, keď bude pekne sedieť na určenom mieste a hrať sa s nimi, tak ako sa má. Že sa jednoducho s ostrými predmetmi nebehá a je to nebezpečné. Takto som prišla na to, že môžeme do zoznamu činností zaviesť napríklad strihanie nožnicami. Normálne by som dala nožnice do ruky Ninke vo vyššom veku.

Pri súrodeneckých hádkach o hračku sme sa takisto inšpirovali a rozbroj sme jednoducho vyriešili pravidlom, že keď si niekto hračku zoberie prvý, ďalší záujemca sa musí opýtať, či sa môže pripojiť, alebo musí počkať. Nevyhrá ten, kto hlasnejšie, vytrvalejšie a intenzívnejšie plače. Určite poznáte to, že najzaujímavejšia je hračka, s ktorou sa hrá ten druhý, aj keď dovtedy bola mnoho mesiacov nepovšimnutá :-) Toto pravidlo je so zvyšujúcim sa množstvom detí na nezaplatenie.

Neuveriteľné bolo pre mňa zistenie, že 2-ročné dieťa si vie dokonale upratať hračky. Na aktivitách nám nič iné neostávalo, pretože pri toľkých hračkách a deťoch by to dlho nefungovalo. Zaviedli sme to čiastočne aj doma. Bábiky, skladačky, vláčiky, atď. som osobitne roztriedila do priesvitných dóz a snažila som sa, aby to deti po hre robili tiež. Podmienkou je, aby mali k týmto veciam ľahký prístup a dokázali si ich dať na pôvodné miesto. (Týmto zabezpečíme aj to, že si deti sami vyberú, s čím sa chcú hrať.) Samozrejme, nie vždy sa to dá dodržať. Ale veľmi pomôže, ak si aspoň niečo vedia upratať samé alebo Vám s tým aspoň pomôžu. Či už ide o hračky, rozliatu vodu alebo omrvinky po jedle.

Vďaka Ľubici som sa dostala ku knižke IQ DIEŤAŤA - ZODPOVEDNOSŤ RODIČOV v rámci série NTC Systém učenia od neurofyziológa Ranka Rajovića, zakladateľa Mensy. Podstatou je fakt, že 75% všetkých neurónových prepojení je založených do veku 7 rokov, z toho 50 % vznikne do veku 5 rokov pri správnej stimulácii. Pri tomto systéme učenia sa vyžíva u detí prirodzený záujem a zvedavosť vyvolaný pomocou zaujímavých úloh, hier, otázok a hádaniek, ktorými sa rozvíja funkčné myslenie detí, čo sa prekrýva aj s podstatou montessori aktivít a hier.

V knižke je popísaných niekoľko jednoduchých nástrojov v podobe cvičení, ktoré podporujú:  

 • zvyšovanie počtu neurónových prepojení

 • rozvíjanie rozumových schopností dieťaťa

 • odbúravanie narušenej schopnosti koncentrácie a nedostatku pozornosti

 • rozvoj koordinácie pohybu a motoriky

 • funkčné myslenie - rýchle premýšľanie a argumentácia

 • rozvoj talentu u detí.


Zvyšovanie počtu nervových prepojení sa stimuluje cvičením na podporu udržania rovnováhy  napríklad točením sa okolo svojej osi, skákaním na trampolíne, takže už deťom nezakazujte skákanie po posteli, točenie a chodenie po obrubníkoch :-), cvičením grafomotoriky, v ktorom nám dokonale pomohli montessori hračky a hry: hranie sa s drobnými predmetmi, presýpanie, prelievanie, vhadzovanie predmetov do otvorov, modelovanie, maľovanie, skladanie puzzle a cvičením pre akomodáciu oka ako napríklad praskanie bublín prstom alebo predmetom v ruke, naháňačka, hádzanie lopty, preskakovanie prekážok, atď. 

20160315_161614jpg

Keď nám počasie neprialo, vyrobili sme si dráhu na cvičenie rovnováhy doma


Asociatívne myslenie sa zas rozvíja pomocou spoznávania symbolov a porozumenie ich významu. Naučte deti napríklad značky áut, obchodov a firiem, dopravné značky. V Dupajde mali dobrú pomôcku. Malé modely áut a k tomu kľúčenky s vyobrazenou značkou auta, ktoré sme sa k autíčkam učili priraďovať. Nechýbalo ani mini dopravné ihrisko so značkami.

Ďalej asociatívne myslenie rozvíja triedenie a klasifikácia, počúvanie hudby, spievanie, hranie na nástrojoch a tvorenie. Rozvoju funkčného myslenia zas napomáhajú hádanky, rozprávky, hlavolamy, hľadanie riešení. Konkrétne príklady cvičení, ktoré sú naozaj účinné, nájdete v knižke. 

DSC_0666 1JPG

Obľúbené praskanie bublín precvičuje akomodáciu oka a motoriku


A čo na záver?

Veľa činností a hračiek v centre nám pomohlo cibriť jemnú a hrubú motoriku, ktoré budú intenzívne využívať aj neskôr v škole. Hravou formou sme sa dozvedeli kopec vecí o fungovaní Zeme, o ľudskom tele, o zvieratkách. Naučili sme sa merať, počítať, porovnávať, ale aj nakrájať ovocie, naliať si čaj, jesť pekne pri stole a upratať si po sebe. Robili sme rôzne chemické pokusy. Na vlastné oči sme videli, ako z vajíčok postupne rastú malé žabky a ako si žijú mravce v umelom mravenisku. Naučila som sa, že deťom netreba prikazovať a zakazovať, ale dovoliť im robiť to, čo ich zaujíma, no pritom im stanoviť podmienky a pravidlá. Oni ich veľmi dobre vedia pochopiť už v malom veku, len treba mať trpezlivosť a vysvetľovať.

DSC_0317JPG

Naberanie fazuliek lyžicou zlepšuje jemnú motoriku, Ninka 22 mesiacov

Prišla som na to, že deti najviac baví hrať sa s vecami, ktoré sa bežne nachádzajú v domácnosti a zapájať sa do domácich prác a činností. Skúste si aj vy spolu uvariť jednoduché jedlo alebo upiecť koláče. Potom spolu poupratujte. Deti budú nadšené a nenútene sa učia domácim prácam. Radi sa zapoja do starostlivosti o seba a domov, len im treba na to vytvoriť podmienky a umožniť im to. Ďalej ich veľmi baví spoznávať svet okolo nás, dychtivo dokážu sledovať chrobáky, pavúky, či húsenice. Netreba ich ovplyvniť svojimi predsudkami o nechutnosti týchto stvorení :-). Takého pavúka by sme normálne doma zašliapli, skúste ho nabudúce chytiť do priesvitnej nádoby, nechajte deti, nech si ho obzrú a pusťte ho spolu von. Treba chodiť čo najviac do prírody a učiť sa na vlastné oči a zmysly. Už od útleho veku ich zaujíma, ako funguje ľudské telo, počasie, fyzické zákony, vesmír. Mnohokrát ma zaskočili otázkami, nad ktorými sme si s manželom museli lámať hlavu dlhšie: Ako to, že Mesiac na nás nespadne? Ako to, že Slnko stále horí? Ako vyzerá Boh? Koľko váži vesmír? Prečo prší? :-) Treba ich vo svojej zvedavosti podporovať a vždy im trpezlivo odpovedať. Vždy keď je to možné, podporujte deti v pohybe, uprednostnite detské ihrisko pred sedením pri televízore. Chodenie po múrikoch, lezenie po preliezkach, hra s loptou im bude oveľa viac osožné.


Ak vo vašom meste nie je podobné centrum, na internete nájdete mnoho návodov, ako si vyrobiť montessori pomôcky a inšpirácií na činnosti s deťmi.

DSC_0924JPG

Triedenie tvarov a farieb, Ninka 20 mesiacov

DSC_0061JPG

Presýpanie krupice a vnímanie jej štruktúry, Danielko 11 mesiacov, Ninka 2 roky a 10 mesiacov

DSC_0067JPG

Po hre si treba vždy upratať

DSC_0769JPG

Prelievanie vody, Danielko 13 mesiacov, Ninka 3 roky


Tinka